¿No tengo aceleración 3d?

Imagen de d_pit
2 puntos

hice un test de cegera y daba todo bien menos la aceleración 3D ... Como puedo ver si funciona correctamente o es el test que esta mal ... es una aTI 5750 DDr 5 ... la verdad es q con wini no me va ningún juego ... yo pensaba que si funcionaba la aceleración 3d por que están instalados los drives de catalys ...

Imagen de d_pit
+1
0
-1

COPIO UN CONSOLA

hacker@hacker-desktop:~$ glxinfo
name of display: :0.0
display: :0 screen: 0
direct rendering: Yes
server glx vendor string: ATI
server glx version string: 1.4
server glx extensions:
  GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_import_context, GLX_EXT_texture_from_pixmap, 
  GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_OML_swap_method, 
  GLX_SGI_make_current_read, GLX_SGI_swap_control, GLX_SGIS_multisample, 
  GLX_SGIX_fbconfig, GLX_SGIX_pbuffer, GLX_SGIX_visual_select_group
client glx vendor string: ATI
client glx version string: 1.4
client glx extensions:
  GLX_ARB_create_context, GLX_ARB_create_context_profile, 
  GLX_ARB_get_proc_address, GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_import_context, 
  GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_MESA_allocate_memory, 
  GLX_MESA_swap_control, GLX_MESA_swap_frame_usage, GLX_NV_swap_group, 
  GLX_OML_swap_method, GLX_SGI_make_current_read, GLX_SGI_swap_control, 
  GLX_SGI_video_sync, GLX_SGIS_multisample, GLX_SGIX_fbconfig, 
  GLX_SGIX_pbuffer, GLX_SGIX_swap_barrier, GLX_SGIX_swap_group, 
  GLX_SGIX_visual_select_group, GLX_EXT_texture_from_pixmap, 
  GLX_EXT_framebuffer_sRGB, GLX_ARB_fbconfig_float
GLX version: 1.4
GLX extensions:
  GLX_ARB_create_context, GLX_ARB_create_context_profile, 
  GLX_ARB_get_proc_address, GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_import_context, 
  GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_MESA_swap_control, 
  GLX_NV_swap_group, GLX_OML_swap_method, GLX_SGI_make_current_read, 
  GLX_SGI_swap_control, GLX_SGI_video_sync, GLX_SGIS_multisample, 
  GLX_SGIX_fbconfig, GLX_SGIX_pbuffer, GLX_SGIX_swap_barrier, 
  GLX_SGIX_swap_group, GLX_SGIX_visual_select_group, 
  GLX_EXT_texture_from_pixmap
OpenGL vendor string: ATI Technologies Inc.
OpenGL renderer string: ATI Radeon HD 5700 Series 
OpenGL version string: 3.2.9756 Compatibility Profile Context
OpenGL shading language version string: 1.50
OpenGL extensions:
  GL_AMDX_name_gen_delete, GL_AMDX_random_access_target, 
  GL_AMDX_vertex_shader_tessellator, GL_AMD_conservative_depth, 
  GL_AMD_draw_buffers_blend, GL_AMD_performance_monitor, 
  GL_AMD_seamless_cubemap_per_texture, GL_AMD_shader_stencil_export, 
  GL_AMD_texture_cube_map_array, GL_AMD_texture_texture4, 
  GL_AMD_vertex_shader_tessellator, GL_ARB_color_buffer_float, 
  GL_ARB_copy_buffer, GL_ARB_depth_buffer_float, GL_ARB_depth_clamp, 
  GL_ARB_depth_texture, GL_ARB_draw_buffers, GL_ARB_draw_buffers_blend, 
  GL_ARB_draw_elements_base_vertex, GL_ARB_draw_instanced, 
  GL_ARB_fragment_coord_conventions, GL_ARB_fragment_program, 
  GL_ARB_fragment_program_shadow, GL_ARB_fragment_shader, 
  GL_ARB_framebuffer_object, GL_ARB_framebuffer_sRGB, 
  GL_ARB_geometry_shader4, GL_ARB_half_float_pixel, 
  GL_ARB_half_float_vertex, GL_ARB_imaging, GL_ARB_instanced_arrays, 
  GL_ARB_map_buffer_range, GL_ARB_multisample, GL_ARB_multitexture, 
  GL_ARB_occlusion_query, GL_ARB_pixel_buffer_object, 
  GL_ARB_point_parameters, GL_ARB_point_sprite, GL_ARB_provoking_vertex, 
  GL_ARB_sample_shading, GL_ARB_seamless_cube_map, GL_ARB_shader_objects, 
  GL_ARB_shader_texture_lod, GL_ARB_shading_language_100, GL_ARB_shadow, 
  GL_ARB_shadow_ambient, GL_ARB_sync, GL_ARB_texture_border_clamp, 
  GL_ARB_texture_buffer_object, GL_ARB_texture_compression, 
  GL_ARB_texture_compression_rgtc, GL_ARB_texture_cube_map, 
  GL_ARB_texture_cube_map_array, GL_ARB_texture_env_add, 
  GL_ARB_texture_env_combine, GL_ARB_texture_env_crossbar, 
  GL_ARB_texture_env_dot3, GL_ARB_texture_float, GL_ARB_texture_gather, 
  GL_ARB_texture_mirrored_repeat, GL_ARB_texture_multisample, 
  GL_ARB_texture_non_power_of_two, GL_ARB_texture_query_lod, 
  GL_ARB_texture_rectangle, GL_ARB_texture_rg, GL_ARB_texture_snorm, 
  GL_ARB_transpose_matrix, GL_ARB_uniform_buffer_object, 
  GL_ARB_vertex_array_bgra, GL_ARB_vertex_array_object, 
  GL_ARB_vertex_buffer_object, GL_ARB_vertex_program, GL_ARB_vertex_shader, 
  GL_ARB_window_pos, GL_ATI_draw_buffers, GL_ATI_envmap_bumpmap, 
  GL_ATI_fragment_shader, GL_ATI_meminfo, GL_ATI_separate_stencil, 
  GL_ATI_texture_compression_3dc, GL_ATI_texture_env_combine3, 
  GL_ATI_texture_float, GL_ATI_texture_mirror_once, GL_EXT_abgr, 
  GL_EXT_bgra, GL_EXT_bindable_uniform, GL_EXT_blend_color, 
  GL_EXT_blend_equation_separate, GL_EXT_blend_func_separate, 
  GL_EXT_blend_minmax, GL_EXT_blend_subtract, GL_EXT_compiled_vertex_array, 
  GL_EXT_copy_buffer, GL_EXT_copy_texture, GL_EXT_draw_buffers2, 
  GL_EXT_draw_instanced, GL_EXT_draw_range_elements, GL_EXT_fog_coord, 
  GL_EXT_framebuffer_blit, GL_EXT_framebuffer_multisample, 
  GL_EXT_framebuffer_object, GL_EXT_framebuffer_sRGB, 
  GL_EXT_geometry_shader4, GL_EXT_gpu_program_parameters, 
  GL_EXT_gpu_shader4, GL_EXT_histogram, GL_EXT_multi_draw_arrays, 
  GL_EXT_packed_depth_stencil, GL_EXT_packed_float, GL_EXT_packed_pixels, 
  GL_EXT_pixel_buffer_object, GL_EXT_point_parameters, 
  GL_EXT_provoking_vertex, GL_EXT_rescale_normal, GL_EXT_secondary_color, 
  GL_EXT_separate_specular_color, GL_EXT_shader_atomic_counters, 
  GL_EXT_shader_subroutine, GL_EXT_shadow_funcs, GL_EXT_stencil_wrap, 
  GL_EXT_subtexture, GL_EXT_texgen_reflection, GL_EXT_texture3D, 
  GL_EXT_texture_array, GL_EXT_texture_buffer_object, 
  GL_EXT_texture_buffer_object_rgb32, GL_EXT_texture_compression_bptc, 
  GL_EXT_texture_compression_latc, GL_EXT_texture_compression_rgtc, 
  GL_EXT_texture_compression_s3tc, GL_EXT_texture_cube_map, 
  GL_EXT_texture_edge_clamp, GL_EXT_texture_env_add, 
  GL_EXT_texture_env_combine, GL_EXT_texture_env_dot3, 
  GL_EXT_texture_filter_anisotropic, GL_EXT_texture_integer, 
  GL_EXT_texture_lod, GL_EXT_texture_lod_bias, GL_EXT_texture_mirror_clamp, 
  GL_EXT_texture_object, GL_EXT_texture_rectangle, GL_EXT_texture_sRGB, 
  GL_EXT_texture_shared_exponent, GL_EXT_texture_snorm, 
  GL_EXT_texture_swizzle, GL_EXT_timer_query, GL_EXT_transform_feedback, 
  GL_EXT_vertex_array, GL_EXT_vertex_array_bgra, 
  GL_IBM_texture_mirrored_repeat, GL_KTX_buffer_region, GL_NV_blend_square, 
  GL_NV_conditional_render, GL_NV_copy_depth_to_color, 
  GL_NV_explicit_multisample, GL_NV_primitive_restart, 
  GL_NV_texgen_reflection, GL_SGIS_generate_mipmap, 
  GL_SGIS_texture_edge_clamp, GL_SGIS_texture_lod, GL_SUN_multi_draw_arrays, 
  GL_WIN_swap_hint, WGL_EXT_swap_control

81 GLX Visuals
  visual x bf lv rg d st colorbuffer ax dp st accumbuffer ms cav
 id dep cl sp sz l ci b ro r g b a bf th cl r g b a ns b eat
----------------------------------------------------------------------
0x23 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x24 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x25 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x26 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x27 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x28 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x29 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0x2a 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0x2b 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x2c 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x2d 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x2e 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x2f 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 2 1 None
0x30 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 2 1 None
0x31 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 0 0 0 0 0 2 1 None
0x32 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 0 0 0 0 0 2 1 None
0x33 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x34 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x35 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x36 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x37 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 4 1 None
0x38 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 4 1 None
0x39 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 0 0 0 0 0 4 1 None
0x3a 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 0 0 0 0 0 4 1 None
0x3b 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x3c 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x3d 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x3e 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x3f 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 6 1 None
0x40 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 6 1 None
0x41 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 0 0 0 0 0 6 1 None
0x42 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 0 0 0 0 0 6 1 None
0x43 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x44 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x45 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x46 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x47 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 8 1 None
0x48 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 8 1 None
0x49 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 0 0 0 0 0 8 1 None
0x4a 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 0 0 0 0 0 8 1 None
0x4b 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x4c 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x4d 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x4e 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x4f 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x50 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x51 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0x52 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0x53 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x54 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x55 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x56 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x57 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 2 1 None
0x58 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 2 1 None
0x59 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 0 0 0 0 0 2 1 None
0x5a 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 0 0 0 0 0 2 1 None
0x5b 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x5c 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x5d 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x5e 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x5f 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 4 1 None
0x60 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 4 1 None
0x61 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 0 0 0 0 0 4 1 None
0x62 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 0 0 0 0 0 4 1 None
0x63 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x64 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x65 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x66 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x67 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 6 1 None
0x68 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 6 1 None
0x69 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 0 0 0 0 0 6 1 None
0x6a 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 0 0 0 0 0 6 1 None
0x6b 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x6c 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x6d 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x6e 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x6f 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 8 1 None
0x70 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 8 1 None
0x71 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 0 0 0 0 0 8 1 None
0x72 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 0 0 0 0 0 8 1 None
0xa3 32 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 0 0 0 0 0 4 1 Ncon

91 GLXFBConfigs:
  visual x bf lv rg d st colorbuffer ax dp st accumbuffer ms cav
 id dep cl sp sz l ci b ro r g b a bf th cl r g b a ns b eat
----------------------------------------------------------------------
0x23 0 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x24 0 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x25 0 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x26 0 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x27 0 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x28 0 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x29 0 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0x2a 0 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0x2b 0 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x2c 0 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x2d 0 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x2e 0 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x2f 0 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 2 1 None
0x30 0 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 2 1 None
0x31 0 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 0 0 0 0 0 2 1 None
0x32 0 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 0 0 0 0 0 2 1 None
0x33 0 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x34 0 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x35 0 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x36 0 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x37 0 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 4 1 None
0x38 0 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 4 1 None
0x39 0 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 0 0 0 0 0 4 1 None
0x3a 0 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 0 0 0 0 0 4 1 None
0x3b 0 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x3c 0 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x3d 0 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x3e 0 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x3f 0 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 6 1 None
0x40 0 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 6 1 None
0x41 0 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 0 0 0 0 0 6 1 None
0x42 0 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 0 0 0 0 0 6 1 None
0x43 0 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x44 0 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x45 0 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x46 0 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x47 0 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 8 1 None
0x48 0 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 8 1 None
0x49 0 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 0 0 0 0 0 8 1 None
0x4a 0 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 0 0 0 0 0 8 1 None
0x4b 0 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x4c 0 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x4d 0 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x4e 0 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x4f 0 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x50 0 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x51 0 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0x52 0 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0x53 0 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x54 0 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x55 0 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x56 0 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x57 0 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 2 1 None
0x58 0 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 2 1 None
0x59 0 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 0 0 0 0 0 2 1 None
0x5a 0 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 0 0 0 0 0 2 1 None
0x5b 0 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x5c 0 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x5d 0 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x5e 0 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x5f 0 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 4 1 None
0x60 0 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 4 1 None
0x61 0 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 0 0 0 0 0 4 1 None
0x62 0 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 0 0 0 0 0 4 1 None
0x63 0 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x64 0 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x65 0 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x66 0 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x67 0 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 6 1 None
0x68 0 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 6 1 None
0x69 0 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 0 0 0 0 0 6 1 None
0x6a 0 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 0 0 0 0 0 6 1 None
0x6b 0 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x6c 0 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x6d 0 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x6e 0 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x6f 0 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 8 1 None
0x70 0 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 8 1 None
0x71 0 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 0 0 0 0 0 8 1 None
0x72 0 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 0 0 0 0 0 8 1 None
0xa3 0 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 0 0 0 0 0 4 1 Ncon
0xa3 0 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 0 0 0 0 0 0 0 Ncon
0xa3 0 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 0 0 Ncon
0xa3 0 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 0 0 Ncon
0xa3 0 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ncon
0xa3 0 tc 0 128 0  y . 32 32 32 32 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0xa3 0 tc 0 128 0  . . 32 32 32 32 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0xa3 0 tc 0 64 0  y . 16 16 16 16 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0xa3 0 tc 0 64 0  . . 16 16 16 16 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0xa3 0 tc 0 32 0  y . 11 11 10 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0xa3 0 tc 0 32 0  . . 11 11 10 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None

NO SE que significa ...

+1
0
-1

No somos solo Ubuntu ... Tambien somo Kubuntu Xubuntu ...

Imagen de d_pit
+1
0
-1

Nadie responde ?

+1
0
-1

No somos solo Ubuntu ... Tambien somo Kubuntu Xubuntu ...

Imagen de santiago 14
+1
0
-1

facil. si tenes sombras en las ventanas, tienes aceleración 3d

+1
0
-1
Imagen de d_pit
+1
0
-1

pero por q no me funcionan los juegos ?

+1
0
-1

No somos solo Ubuntu ... Tambien somo Kubuntu Xubuntu ...

Imagen de santiago 14
+1
0
-1

...

+1
0
-1