Activar Aceleración 3D a una Intel 82740 (i740) AGP Graphics Accelerator

Imagen de cardamas
0 puntos

Pues eso q no doy encontrado la forma de activar la aceleración 3D a esta tarjeta.

 

Es q m van las pantallas lentas lentas,,,,

El gslinfo me dice:

cardamas@ubuntu:~$ glxinfo
name of display: :0.0
display: :0  screen: 0
direct rendering: No
server glx vendor string: SGI
server glx version string: 1.2
server glx extensions:
    GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating,
    GLX_EXT_import_context, GLX_EXT_texture_from_pixmap, GLX_OML_swap_method,
    GLX_SGI_make_current_read, GLX_SGIS_multisample, GLX_SGIX_hyperpipe,
    GLX_SGIX_swap_barrier, GLX_SGIX_fbconfig, GLX_MESA_copy_sub_buffer
client glx vendor string: SGI
client glx version string: 1.4
client glx extensions:
    GLX_ARB_get_proc_address, GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_import_context,
    GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_MESA_allocate_memory,
    GLX_MESA_copy_sub_buffer, GLX_MESA_swap_control,
    GLX_MESA_swap_frame_usage, GLX_OML_swap_method, GLX_OML_sync_control,
    GLX_SGI_make_current_read, GLX_SGI_swap_control, GLX_SGI_video_sync,
    GLX_SGIS_multisample, GLX_SGIX_fbconfig, GLX_SGIX_pbuffer,
    GLX_SGIX_visual_select_group, GLX_EXT_texture_from_pixmap
GLX version: 1.2
GLX extensions:
    GLX_ARB_get_proc_address, GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_import_context,
    GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_MESA_copy_sub_buffer,
    GLX_OML_swap_method, GLX_SGI_make_current_read, GLX_SGIS_multisample,
    GLX_SGIX_fbconfig, GLX_EXT_texture_from_pixmap
OpenGL vendor string: Mesa project: www.mesa3d.org
OpenGL renderer string: Mesa GLX Indirect
OpenGL version string: 1.4 (1.5 Mesa 6.5.2)
OpenGL extensions:
    GL_ARB_depth_texture, GL_ARB_draw_buffers, GL_ARB_fragment_program,
    GL_ARB_imaging, GL_ARB_multisample, GL_ARB_multitexture,
    GL_ARB_occlusion_query, GL_ARB_point_parameters, GL_ARB_point_sprite,
    GL_ARB_shadow, GL_ARB_shadow_ambient, GL_ARB_texture_border_clamp,
    GL_ARB_texture_compression, GL_ARB_texture_cube_map,
    GL_ARB_texture_env_add, GL_ARB_texture_env_combine,
    GL_ARB_texture_env_crossbar, GL_ARB_texture_env_dot3,
    GL_ARB_texture_mirrored_repeat, GL_ARB_texture_non_power_of_two,
    GL_ARB_texture_rectangle, GL_ARB_transpose_matrix, GL_ARB_vertex_program,
    GL_ARB_window_pos, GL_EXT_abgr, GL_EXT_bgra, GL_EXT_blend_color,
    GL_EXT_blend_equation_separate, GL_EXT_blend_func_separate,
    GL_EXT_blend_logic_op, GL_EXT_blend_minmax, GL_EXT_blend_subtract,
    GL_EXT_clip_volume_hint, GL_EXT_copy_texture, GL_EXT_draw_range_elements,
    GL_EXT_fog_coord, GL_EXT_framebuffer_object, GL_EXT_multi_draw_arrays,
    GL_EXT_packed_pixels, GL_EXT_paletted_texture, GL_EXT_point_parameters,
    GL_EXT_polygon_offset, GL_EXT_rescale_normal, GL_EXT_secondary_color,
    GL_EXT_separate_specular_color, GL_EXT_shadow_funcs,
    GL_EXT_shared_texture_palette, GL_EXT_stencil_wrap, GL_EXT_subtexture,
    GL_EXT_texture, GL_EXT_texture3D, GL_EXT_texture_edge_clamp,
    GL_EXT_texture_env_add, GL_EXT_texture_env_combine,
    GL_EXT_texture_env_dot3, GL_EXT_texture_lod_bias,
    GL_EXT_texture_mirror_clamp, GL_EXT_texture_object,
    GL_EXT_texture_rectangle, GL_EXT_vertex_array, GL_APPLE_packed_pixels,
    GL_ATI_draw_buffers, GL_ATI_texture_env_combine3,
    GL_ATI_texture_mirror_once, GL_ATIX_texture_env_combine3,
    GL_IBM_texture_mirrored_repeat, GL_INGR_blend_func_separate,
    GL_MESA_pack_invert, GL_MESA_ycbcr_texture, GL_NV_blend_square,
    GL_NV_fragment_program, GL_NV_light_max_exponent, GL_NV_point_sprite,
    GL_NV_texgen_reflection, GL_NV_texture_rectangle, GL_NV_vertex_program,
    GL_NV_vertex_program1_1, GL_SGI_color_matrix, GL_SGI_color_table,
    GL_SGIS_generate_mipmap, GL_SGIS_texture_border_clamp,
    GL_SGIS_texture_edge_clamp, GL_SGIS_texture_lod, GL_SGIX_depth_texture,
    GL_SGIX_shadow, GL_SGIX_shadow_ambient, GL_SUN_multi_draw_arrays

   visual  x  bf lv rg d st colorbuffer ax dp st accumbuffer  ms  cav
 id dep cl sp sz l  ci b ro  r  g  b  a bf th cl  r  g  b  a ns b eat
----------------------------------------------------------------------
0x23 24 tc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  0  0 16  0  0  0  0  0  0 0 None
0x24 24 tc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  0  0 16  8 16 16 16  0  0 0 None
0x25 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 16  8 16 16 16 16  0 0 None
0x26 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0 16  8 16 16 16 16  0 0 None
0x27 24 dc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  0  0 16  0  0  0  0  0  0 0 None
0x28 24 dc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  0  0 16  8 16 16 16  0  0 0 None
0x29 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 16  8 16 16 16 16  0 0 None
0x2a 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0 16  8 16 16 16 16  0 0 None
0x43 32 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0  0  0  0  0  0  0  0 0 Ncon
 

Os pongo el lspci por si ayuda.

cardamas@ubuntu:~$ lspci
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 440BX/ZX/DX - 82443BX/ZX/DX Host bridge (rev 03)
00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation 440BX/ZX/DX - 82443BX/ZX/DX AGP bridge (rev 03)
00:07.0 ISA bridge: Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 ISA (rev 02)
00:07.1 IDE interface: Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 IDE (rev 01)
00:07.2 USB Controller: Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 USB (rev 01)
00:07.3 Bridge: Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 ACPI (rev 02)
00:10.0 Multimedia audio controller: Ensoniq ES1371 [AudioPCI-97] (rev 06)
00:14.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL-8139/8139C/8139C+ (rev 10)
01:00.0 VGA compatible controller: Intel Corporation 82740 (i740) AGP Graphics Accelerator (rev 21)

A ver si alguien me echa una mano. 

 

Imagen de cardamas
+1
0
-1

Decir q para tener 1024x800 de resol tuve q editar el xorg.conf pq no pasaba de 800x600

 

+1
0
-1